Kundnöjdhet

Ansvar, förtroende & service

Trafiktillstånd / Försäkring

Alltid Nöjda kunder

RUT-avdrag 50%avdrag

Information gällande hantering av personuppgifter återfinns AML transports dataskyddspolicy,

AML Transport AB organiserar och utför flyttjänster. Sådana tjänster inkluderar t.ex. transportfordonets ankomst och avfärd samt lastning och avlastning av flyttgodset. AML Transport kan i detta sammanhang utföra andra därtill hörande tjänster(tilläggstjänster). Kunden kan beställa sådana tjänster mot ytterligare ersättning, t.ex. köp och hyra av flyttkartonger, köp av flyttstädning, eller ansökan om tillfälligt parkeringstillstånd (för in- och utflyttning).

Ingående av avtal

De tjänster som AML Transport ska utföra konkretiseras före avtalets ingående. Kunden kan begära information från AML Transport om flyttjänster via AML Transports webbsida, per e-post eller telefon. Online sker detta genom att kunden fyller ide uppgifter som efterfrågas i beställningsformuläret på AML Transports webbsida. Uppgifterna måste vara korrekta. Dessa ligger till grund för AML Transports beräkning av kostnader och planering för hur flytten senare ska genomföras. Kunden ansvarar för felaktig, oklar eller bristfällig information. Felaktig, oklar eller bristfällig information kan medföra merkostnader eller leda till att flytten inte kan genomföras på den planerade dagen. Utifrån kundens information tar AML Transport fram ett konkret kostnadsförslag. Vanligtvis kommer en medarbetare från AML Transports försäljningsavdelning att samråda med kunden via telefon. Här kommer kundens information att diskuteras en gång till, såsom på- och avlastningsadress, lista med flyttgods och pris. AML Transport baserar sin offert på kundens information och skickar denna till kunden via e-post. Om kunden är nöjd med offerten kan kunden, genom ett färdigt formulär på AML Transports webbsida, se sin sammanställda information, vilket ger kunden möjlighet att kontrollera om informationen stämmer och vid behov manuellt korrigera den. Alternativt kan kunden meddela AML Transport per telefon att kunden accepterar offerten, ge ytterligare detaljer om det avsedda uppdraget samt komplettera med eventuell information som saknas. Om begärd information har inkommit och uppgift om de begärda tjänsterna, flyttdatum, tidsperiod för tjänsten är specificerade samt att betalning har fastställts, föreligger ett anbud från AML Transport om att utföra flytten för det överenskomna priset. Kunden kan sedan boka flytten enligt dessa villkoren direkt på AML Transports webbsida eller via telefon.

Välj en seriös flyttfirma i dessa kristider med Coronavirus!

Inom flyttbranschen, som i andra branscher, har tid efter annan dykt oseriösa aktörer. Det kan tex handla om dålig service, oaktsamhet om flyttgods, leveranstid, hur man följer ingångna avtal och tar betalt.På Amltransport har vårt mål under de 10 år vi varit verksamma alltid varit att arbeta seriöst och ansvarsfullt. Det återspeglas i höga omdömen i våra kundenkäter och att kunder ofta rekommenderar oss till sina vänner och bekanta. Nu i Coronatider är det extra viktigt att arbeta seriöst för att minimera smittrisk. Vi är tex mycket noga att vår personal inte har symptom, håller avstånd och jobbar säkert.


Här följer en enkel checklista för att identifiera om en flyttfirma visar tecken på att inte vara seriös.

1. En flyttfirma vi haft kontakt med är mycket billigare än alla andra, vad ska man tänka?Om det låter för bra för att vara sant är det oftast också det. Hur hanterar de sin personal och jobbar de seriöst? Sköter man försäkringar, skatt och har man trafiktillstånd?

2. Min kompis har en bil och kan göra min flytt billigt, det är väl bra? Den kompisen har nog varken försäkring för sin personal eller för godset om något skulle hända. Varningsklockorna ringer högt!

3. Flyttfirman vill bara köra igång och det är otydligt vad det kommer kosta, allt ska bara lösa sig. Är det så? Oftast löser sig allting, men att ha tydliga skriftliga överenskommelser minimerar risken för problem och konflikt om vad som ska ingå.

4. Flyttfirman är nystartad, vad tänka? Man ska inte döma ut en nystartad verksamhet, alla företag har haft sin början. Men ställ då några extra frågor som visar om det tänker ansvarsfullt och har en plan. Återigen kolla alltid så de har F-skatt och försäkring.

5. Personerna som kommer ger inte ett sympatiskt intryck, kan man lita på firman? Flyttning är ju inte en social umgängesform, men om du känner dig obekväm när du träffar personerna så ställ någon extra fråga och börjar de genast gå i försvarsställning eller blir påstridiga så är det nog bättre att välja en annan firma.

Rot- och rutarbete skatteverket.se

Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad (rot). Du kan också göra avdrag för hushållsnära tjänster, inklusive flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning (rut). Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rot- och rutavdrag.

Krav på elektronisk betalning för rätt till rotavdrag och rutavdrag från och med 1 januari 2020 Riksdagen har fattat beslut om att införa krav på elektronisk betalning för att få rätt till rotavdrag och rutavdrag.

Exempel på elektronisk betalning är betalning med kontokort, betalning med stöd av BankID eller betalning med Swish. Även en betalning med inbetalningskort på bank eller via e-tjänst är en elektronisk betalning. Betalningen ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt och ska förmedlas av en betaltjänstleverantör, exempelvis en bank eller ett annat kreditinstitut. Detta innebär att betalning med presentkort inte kan godtas om kunden vill ha rotavdrag eller rutavdrag. Kravet på elektronisk betalning gäller när rotarbetet eller rutarbetet betalas enligt den så kallade fakturamodellen.

Reglerna gäller för alla arbeten som betalas från och med 1 januari 2020, även om arbetet påbörjades tidigare.

Höjt rutavdrag för personer under 65 år
Riksdagen har beslutat att rutavdraget för personer mellan 18 och 64 år höjs från 25 000 kronor per år till högst 50 000 kronor per år. De nya reglerna gäller från den 1 juli 2019 och innebär att alla över 18 år har rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag.

För personer som inte fyllt 65 år vid årets början gäller följande:

  • De kan få rutavdrag med högst 25 000 kronor fram till den 30 juni 2019.
  • De kan få ytterligare 25 000 kronor i rutavdrag efter den 1 juli 2019, men högst 50 000 kronor för hela 2019.

Personer över 65 år har precis som tidigare rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag.
Som tidigare är rot- och rutavdraget sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år. Har företaget du anlitat ansökt om mer än 25 000 kronor i rutavdrag före den 1 juli? Om du är under 65 år kan du be företagaren du anlitat att skicka in en ny ansökan för det rutavdrag över 25 000 kronor som du tidigare blivit nekad under 2019. Du kan även själv begära omprövning av beslutet.

 

Få offert inom 30 minuter

Kontakta oss

Ring oss eller begär gratis offertförfrågan

BEGÄR OFFERT