Allmänna Villkor

Ansvar, förtroende & service

Trafiktillstånd / Försäkring

Alltid Nöjda kunder

RUT-avdrag 50%avdrag

Allmänna Villkor

Vi på Vår personal jobbar med flytt av olika slag dagligen vilket innebär att de måste hålla raster och äta lunch så att de orkar med att hålla ett bra tempo så att du som kund blir nöjd! Givetvis betalar ni inte för våra raster. Oftast håller vår personal frukost samt lunchrast. När vår personal lämnar vårt kontor börjar de att jobba för er. När vår personal parkerar bilen vid vårt kontor så slutar de att jobba för er.

Vilka tjänster ingår i alla flyttar?

I varje flytt ingår alltid följande: lastning och avlastning av gods, transport och försäkring. Utifrån era behov erbjuder vi också montering och nedmontering av möbler, magasinering och packhjälp som extra tillägg.

Vilka tjänster erbjuder AML Transport AB

Utöver transport av era gods kan vi också erbjuda montering och nedmontering av möbler, flyttning av kök och vitvaror, flyttstädning med garanti, professionell packningshjälp som säkerställer att era ägodelar förblir så som de är samt magasinering. Våra tjänster: Företagsflytt, Tunga lyft, Kontorsstädning, Butiksstädning, Flyttstädning, Trappstädning, Flytthjälp, Fönsterputsning, Golvvård, Storstädning

Kan jag ändra datum på flyttdagen?

Att flytta fram ett fast flyttdatum hänger samman med en stor del logistisk arbete, därav kan framflyttning av ett fast datum inte garanteras och är alltid sammanlänkad med extra kostnader. Självklart kommer vi att ta emot och överväga din förfrågan av framflyttning av flyttdatum som du sedan kommer få acceptera.

När kommer packmaterialet levereras?

Packmaterial kan skickas när ni önskar.

Jag skulle vilja göra ett mellanstopp.

Vi kan planera ett eller två stopp mellan utlfyttningsadressen och inflyttningsadressen. För att förbereda detta behöver vi minst tre arbetsdagar eftersom detta kräver omplanering. Vi behöver information om följande: Adress / Våning / Hiss / m³ / Tjänster / Distans / Alla adresser / Kontakt person. Notera att ett mellanstop kommer att kosta mer.

Jag skulle vilja boka magasinering till min flytt, är detta möjligt?

Ja, det är möjligt. Kontakta oss för mer information om magasinering.

Välj en seriös flyttfirma i dessa kristider med Coronavirus!

Inom flyttbranschen, som i andra branscher, har tid efter annan dykt oseriösa aktörer. Det kan tex handla om dålig service, oaktsamhet om flyttgods, leveranstid, hur man följer ingångna avtal och tar betalt.På Amltransport har vårt mål under de 10 år vi varit verksamma alltid varit att arbeta seriöst och ansvarsfullt. Det återspeglas i höga omdömen i våra kundenkäter och att kunder ofta rekommenderar oss till sina vänner och bekanta. Nu i Coronatider är det extra viktigt att arbeta seriöst för att minimera smittrisk. Vi är tex mycket noga att vår personal inte har symptom, håller avstånd och jobbar säkert.


Här följer en enkel checklista för att identifiera om en flyttfirma visar tecken på att inte vara seriös.

1. En flyttfirma vi haft kontakt med är mycket billigare än alla andra, vad ska man tänka?Om det låter för bra för att vara sant är det oftast också det. Hur hanterar de sin personal och jobbar de seriöst? Sköter man försäkringar, skatt och har man trafiktillstånd?

2. Min kompis har en bil och kan göra min flytt billigt, det är väl bra? Den kompisen har nog varken försäkring för sin personal eller för godset om något skulle hända. Varningsklockorna ringer högt!

3. Flyttfirman vill bara köra igång och det är otydligt vad det kommer kosta, allt ska bara lösa sig. Är det så? Oftast löser sig allting, men att ha tydliga skriftliga överenskommelser minimerar risken för problem och konflikt om vad som ska ingå.

4. Flyttfirman är nystartad, vad tänka? Man ska inte döma ut en nystartad verksamhet, alla företag har haft sin början. Men ställ då några extra frågor som visar om det tänker ansvarsfullt och har en plan. Återigen kolla alltid så de har F-skatt och försäkring.

5. Personerna som kommer ger inte ett sympatiskt intryck, kan man lita på firman? Flyttning är ju inte en social umgängesform, men om du känner dig obekväm när du träffar personerna så ställ någon extra fråga och börjar de genast gå i försvarsställning eller blir påstridiga så är det nog bättre att välja en annan firma.

Rot- och rutarbete skatteverket.se

Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad (rot). Du kan också göra avdrag för hushållsnära tjänster, inklusive flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning (rut). Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rot- och rutavdrag.

Krav på elektronisk betalning för rätt till rotavdrag och rutavdrag från och med 1 januari 2020 Riksdagen har fattat beslut om att införa krav på elektronisk betalning för att få rätt till rotavdrag och rutavdrag.

Exempel på elektronisk betalning är betalning med kontokort, betalning med stöd av BankID eller betalning med Swish. Även en betalning med inbetalningskort på bank eller via e-tjänst är en elektronisk betalning. Betalningen ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt och ska förmedlas av en betaltjänstleverantör, exempelvis en bank eller ett annat kreditinstitut. Detta innebär att betalning med presentkort inte kan godtas om kunden vill ha rotavdrag eller rutavdrag. Kravet på elektronisk betalning gäller när rotarbetet eller rutarbetet betalas enligt den så kallade fakturamodellen.

Reglerna gäller för alla arbeten som betalas från och med 1 januari 2020, även om arbetet påbörjades tidigare.

Höjt rutavdrag för personer under 65 år
Riksdagen har beslutat att rutavdraget för personer mellan 18 och 64 år höjs från 25 000 kronor per år till högst 50 000 kronor per år. De nya reglerna gäller från den 1 juli 2019 och innebär att alla över 18 år har rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag.

För personer som inte fyllt 65 år vid årets början gäller följande:

  • De kan få rutavdrag med högst 25 000 kronor fram till den 30 juni 2019.
  • De kan få ytterligare 25 000 kronor i rutavdrag efter den 1 juli 2019, men högst 50 000 kronor för hela 2019.

Personer över 65 år har precis som tidigare rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag.
Som tidigare är rot- och rutavdraget sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år. Har företaget du anlitat ansökt om mer än 25 000 kronor i rutavdrag före den 1 juli? Om du är under 65 år kan du be företagaren du anlitat att skicka in en ny ansökan för det rutavdrag över 25 000 kronor som du tidigare blivit nekad under 2019. Du kan även själv begära omprövning av beslutet.

 

Få offert inom 30 minuter

Kontakta oss

Ring oss eller begär gratis offertförfrågan

BEGÄR OFFERT